اطلاعات

:توصیه میشود به

برای رستوران ها و تالار ها-

برای فروشگاه ها و گالری ها -

برای انواع نمایشگاه ها -

برای تورهای گردشی -زیارتی -

برای هرکسی که از سایتهای یکنواخت خسته شده و بدنبال جذب مشتریهای بیشتر است -

 

این نوع سایتها بصورت 360*180 تهیه میشود که میتوان بجای داشتن یک سایت یکنواخت یک سایت متحرک که این قابلیت را دارد که کاربر بتوند در فروشگاه یا محل کارتان بصورت مجازی در هرساعت شبانه روز گشت و گذار کند

مشاهده دمو